Centre educatiu tancat: com contactar amb nosaltres?

Centre educatiu tancat: com contactar amb nosaltres?

El Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i com a mesura excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir del dia 13 de març i fins a nou avís, tots els centres educatius del país i, per tant, han quedat suspeses les classes en horari lectiu i les activitats extraescolars.

El centre educatiu romandrà tancat i per tant ningú (ni alumnat, ni professorat, ni PAS…) hi podrà tenir accés.

Seguirem prestant atenció a les instruccions del Departament de Salut i a l’evolució de la situació. Us recomanem que tingueu oberts canals de comunicació fluids amb el personal del centre educatiu, però és recomanable evitar aquells de tipus presencial.

També us recordem que cal que seguiu les indicacions, recomanacions i protocols que estableix el Departament de Salut pel que fa a la prevenció del virus i que podeu consultar a http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus
El Departament d’Educació farà arribar a la direcció del centre les indicacions pertinents en relació als dubtes que puguin sorgir.

Us agraïm la vostra comprensió i col·laboració.

COM CONTACTAR AMB L’INSTITUT PERE MARTELL?

Si teniu qualsevol dubte el podeu fer arribar al correu del centre e3006630@xtec.cat o bé a través de les xarxes socials: instagram, facebook i twitter (@insperemartell).

Per consultes i entrega de documentació a proves d’accés:
ppaagraumitja@institutperemartell.cat
ppaagrausuperior@institutperemartell.cat

Per fer consultes sobre el procés de preinscripció a cicles formatius: preinscripcio@institutperemartell.cat

Els proveïdors podeu contactar directament amb l’administrador del centre a: administrador@institutperemartell.cat

Per consultes sobre Escola-Empresa: fpempresa@institutperemartell.cat

Per consultes sobre formació AEQT-AEST: formacio-aeqt-aest@institutperemartell.cat

FORMACIÓ EN LÍNIA

Atenció a tot l’alumnat: estigueu alerta de l’aula virtual, correus electrònics, web del centre i xarxes socials ja que els tutor@s i professorat contactaran amb vosaltres per tal de fer-vos arribar materials de suport per treballar aspectes que permetin l’assoliment i/o el reforç de les competències dels diversos mòduls professionals.
Aquesta setmana el Departament d’Educació ha activat un pla d’acció per garantir l’aprenentatge en línia de l’alumnat. L’anomenat “Pla d’Acció: Centres Educatius en Línia” es posa en marxa davant de les circumstàncies extraordinàries actuals a causa del coronavirus. L’objectiu és proporcionar als centres educatius els recursos i eines digitals necessàries que puguin donar continuïtat a l’aprenentatge i facilitar que els centres puguin dur a terme les activitats i orientacions donades des del Departament d’Educació.

COMUNICATS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

Comunicat 12/03/2020


PRÀCTIQUES A L’EMPRESA (FCT), ESTADES FP DUAL I ERASMUS

El Departament d’Educació, a través d’una resolució, ha establert els criteris d’orientació per al professorat per tal que pugui regular les pràctiques a les empreses de l’alumnat dels ensenyaments professionalitzadors, aturades a causa del COVID-19. D’aquesta manera, Educació vol assegurar que l’alumne que cursa aquests estudis pugui obtenir el títol en finalitzar el curs, i així poder continuar amb la seva formació i/o incorporació al món laboral.

Els criteris de regulació de les pràctiques en empreses enfront la nova situació incidirà en l’alumnat d’FP que fa la Formació en Centres de Treball (FCT), d’FP en la modalitat dual, d’ensenyaments esportius, d’arts plàstiques i disseny, d’arts escèniques, i de mobilitat internacional i Erasmus. La flexibilització es concreta en funció de les característiques de cadascun dels ensenyaments.

Formació en Centres de Treball (FCT)

Atès que la suspensió de les pràctiques impossibilitarà realitzar les hores mínimes establertes per a cadascun dels ensenyaments professionalitzadors, la direcció del centre educatiu es pot plantejar alguna de les dues possibilitats seqüenciades:

-Flexibilització de l’estada a l’empresa: ja sigui augmentant el nombre d’hores diàries d’FCT -fins un màxim de 8-; augmentant el nombre de dies; o allargant el període de pràctiques durant el juliol. Es farà sempre tenint en compte el calendari escolar i l’establert a la normativa.

-En cas que no es pugui aplicar la flexibilització, es duria a terme la substitució de l’estada a l’empresa per un mòdul integrat: En cas que l’alumnat no pugui fer les pràctiques a l’empresa, aquestes es poden substituir per un “mòdul integrat”. Aquest estarà format per les hores mínimes del mòdul de projecte més les hores mínimes del mòdul d’FCT, que estableix el real decret de mínims dels títols corresponents.

També es concreten les mesures pels casos on l’alumnat hagi fet una part de les hores de pràctiques d’FCT; i pels que encara no les hagin començat a fer.

FP en modalitat dual

En la situació actual es recomana als centres educatius que proposin a les empreses i alumnat que cursen la modalitat dual la suspensió de l’acord formatiu, a l’espera de reprendre l’estada. Aquest fet no implica l’extinció de l’acord formatiu, sinó que s’actua igual que amb la resta de treballadors de l’empresa. També es pot optar per modificar l’activitat de l’alumne a través del teletreball amb acceptació de les parts, si es comunica el canvi al centre educatiu i es garanteix el seguiment del tutor o tutora d’empresa.

Pel que fa a l’avaluació:

  • Es podrà considerar una reducció addicional de les hores inicials a l’estada a l’empresa, fins a un mínim de 660 hores realitzades, que correspon amb el 33 % del total d’hores del cicle formatiu.
  • Si un alumne no l’ha pogut completar i ha fet menys de 660 hores, podrà reconèixer les hores d’FCT amb les hores que hagi realitzat del mòdul de dual en proporció 1:1. En aquest cas, l’alumnat deixarà de tenir la condició d’FP dual i cursarà l’FP ordinària i, per tant, podrà completar el cicle formatiu.

Alumnat de mobilitat internacional i Erasmus

Se suspèn la mobilitat internacional temporalment fins que finalitzi l’actual situació d’alarma. L’alumnat podrà fer l’estada a l’empresa en modalitat de teletreball, en el cas que ja hagi iniciat l’estada, o bé què no hagi pogut tornar a Catalunya, i l’estada no hagi quedat suspesa en el país de destí.

Els criteris també tenen en compte, en la situació actual d’excepcionalitat, que poden sorgir casos on no serà possible aplicar les mesures anunciades. És per aquest motiu, i amb l’objectiu de no perjudicar a cap alumne, que s’autoritza la junta d’avaluació a prendre les decisions oportunes, valorant les possibilitats de completar els horaris previstos a les diverses vies disponibles.

*Es poden consultar més detalls sobre els diferents criteris clicant AQUÍ

Coordinació Comunicació
El Departament d’Educació, seguint instruccions del Departament de Salut i com a mesura excepcional per contenir el coronavirus, ha pres la decisió de tancar a partir del dia 13 ...