Proves d’accés a cicles formatius

Proves d’accés a cicles formatius

CALENDARI PROVA D’ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ:

Informació i enllaç a la sol·licitud a la prova d’accés a CFGM: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/

Inscripciódel 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020 

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h) 

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020 

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic adreçat a ppaagraumitja@institutperemartell.cat: del 8 al 18 de juny de 2020 

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020 

Prova25 de juny de 2020. Inici de la prova: 8:30 h. Les persones aspirants s’han de presentar al lloc de realització de les proves: MENJADOR DEL COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA 30 minuts abans de l’inici de la prova, per tant queden convocats a les 8:00 h

Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020 

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic adreçat a ppaagraumitja@institutperemartell.cat: del 9 al 13 de juliol de 2020

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020

CALENDARI PROVA D’ACCÉS A CICLES DE GRAU SUPERIOR:

Informació i enllaç a la sol·licitud a la prova d’accés a CFGS:

http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gs-fp/

Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020 

Pagament de la taxa: fins al 22 de maig de 2020 (abans de les 22 h) 

Llista provisional d’admesos i exclosos: a partir del 5 de juny de 2020 

Presentació de la documentació mitjançant un correu electrònic adreçat a ppaagrausuperior@institutperemartell.cat: del 8 al 18 de juny de 2020 

Llista definitiva d’admesos i exclosos: a partir del 19 de juny de 2020 

Prova 

Part comuna: 29 de juny de 2020. Inici de la prova: 8:30 h. Les persones aspirants s’han de presentar al lloc de realització de les proves: MENJADOR DEL COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA. A les 8:30 h es farà la identificació dels aspirants i una vegada finalitzada, començarà la prova.

Part específica: 30 de juny de 2020. Inici de la prova: 8:30 h. Les persones aspirants s’han de presentar al lloc de realització de les proves: MENJADOR DEL COMPLEX EDUCATIU DE TARRAGONA. Ales 8:30 h es farà la identificació dels aspirants i una vegada finalitzada, començarà la prova.

Qualificacions provisionals: a partir del 8 de juliol de 2020 

Termini per presentar reclamacions mitjançant un correu electrònic adreçat a ppaagrausuperior@institutperemartell.cat: del 9 al 13 de juliol de 2020

Qualificacions definitives i emissió de certificats: a partir del 14 de juliol de 2020

Pere Martell
CALENDARI PROVA D’ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ: Informació i enllaç a la sol·licitud a la prova d'accés a CFGM: http://ensenyament.gencat.cat/ca/serveis-tramits/proves/proves-acces/gm-fp/ Inscripció: del 13 (a partir de les 9 h) al 21 de maig de 2020  Pagament de la taxa: fins ...