Pla d’obertura del centre a partir de l’1 de juny

Pla d’obertura del centre a partir de l’1 de juny

Elaborat, d’acord amb les Instruccions del Departament d’Educació, per a l’organització de l’obertura dels centres educatius previ a l’inici de les activitats presencials amb els alumnes. Pla d’obertura

Pere Martell
Elaborat, d’acord amb les Instruccions del Departament d’Educació, per a l’organització de l’obertura dels centres educatius previ a l’inici de les activitats presencials amb els alumnes. Pla d'obertura