Avaluació i acreditació de competències professionals


Moltes persones han adquirit competències professionals en el lloc de treball, mitjançant l'experiència professional o formació no oficial; per tant, són persones que tenen les competències, però no l'acreditació oficial. El procés d’avaluació i acreditació permet que aquestes persones puguin obtenir-la.

Durant el curs 2017-2018 es porta a terme en dotze instituts del Departament d’Ensenyament un nou procés d’avaluació i acreditació de les competències professionals per atendre 1.810 persones.

S’hi poden presentar les persones que vulguin obtenir una acreditació oficial, sempre i quan disposin dels requisits d’experiència professional en algun dels quatre sectors que es convoquen. En en nostre centre: 

  • Àmbit convocat: Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, telecomunicacions, instal·lacions solars fotovoltaiques i de sistemes d’automatització industrial
  • Famílies Professionals dels cicles: Electricitat i electrònica i Instal·lació i manteniment

Les persones interessades a participar han de presentar la sol·licitud de preinscripció i la documentació justificativa dels requisits en el centre educatiu escollit. 

La preinscripció està oberta del 23 d'octubre al 15 de desembre de 2017.

Més informació