Pla d'actuació per a la millora del Complex Educatiu


El Complex Educatiu de Tarragona veurà millorades les seves instal·lacions i insfraestructures, això és el que preveu el pla d'actuació a 4 anys. La Directora dels Serveis Territorials a Tarragona, Imma Reguant, va explicar als directors dels dos instituts ubicats al CET que aquestes actuacions se centraran en millorar els tancaments i el sistema de calefacció.

Aquestes noves inversions se sumaran a les que s'han dut a terme aquest curs degut a les incidències en el correcte funcionament de la calefacció, i que van causar malestar entre els alumnes per les baixes temperatures d'algunes aules. Davant d'aquesta situació, tant des dels centres educatius com per part de l'alumnat s'ha treballat per poder donar solució a aquestes incidències.

Per la seva banda, els alumnes van organitzar mobilitzacions i actes per a visibilitzar aquest problema com es pot observar en la següent imatge. En aquesta línia, diversos representants dels alumnes dels centres educatius afectats (l'Institut Pere Martell i l'Institut Cal·lípolis) es van desplaçar als Serveis Territorials d'Ensenyament per a reunir-se amb l'inspector d'àrea. 

Cal destacar, que el manteniment de les instal·lacions depèn de la gerència del Complex Educatiu. Des de la direcció del nostre centre es dóna suport a les reivindicacions dels alumnes i se segueix treballant per ajudar a resoldre qualsevol incidència. Des de l'Institut Pere Martell volem mostrar el nostre reconeixement a la iniciativa dels representants de l'alumnat i la tasca de coordinació que han fet amb l'alumnat de l'Institut Cal·lípolis. Així mateix, destaquem la coordinació entre les direccions d'ambdós instituts.