Més convenis de formació professional dual


Aquest curs ha augmentat el nombre d’alumnes que cursaran formació professional dual a l’empresa, gràcies a la implementació del nou cicle de Gestió de l'aigua i a la consolidació i augment de la demanda en els altres cicles que ja s'oferien en modalitat dual al nostre centre. 

Els programes d'FP dual que ja han cursat diverses promocions d’alumnes són: el CFGS Mecatrònica, el CFGM Manteniment electromecànic (amb la possibilitat d’obtenir doble titulació: l’espanyola i alemanya), el CFGM Impressió gràfica , el CFGM Xarxes i estacions de tractament d’aigua, el CFGM Soldadura i caldereria, el CFGS Automoció i el CFGS de Prevenció de Riscos Professionals. Cal destacar també, el CFGS Sistemes de telecomunicacions i informàtics, del qual se n’ha adaptat el currículum a la nova demanda del sector centrada en el manteniment de telèfons mòbils i tablets, ciberseguretat, drons i emissions audiovisuals en “streaming”.

Per poder donar resposta a aquest augment d’alumnes en modalitat dual, l’Institut Pere Martell recentment ha signat nous convenis de col·laboració amb les empreses del territori, en total es té conveni amb més de 350 empreses, de les quals unes 80 acullen alumnes en modalitat dual. Aquest increment respon a la demanda de nous perfils professionals i persones qualificades per tal de fer més competitives les empreses. Així ho demostra l’elevat nivell d’inserció laboral de l’alumnat que es gradua a la formació professional, fins i tot en alguna ocasió hi ha més oferta de llocs de treball que alumnes.

En l'FP dual l'alumne rep part de la formació en el centre educatiu i l'altra part l'obté a l'empresa. D’aquesta manera l’alumne pot compaginar els seus estudis amb un contracte laboral o beca, que li permet adquirir experiència professional. En total uns 100 alumnes començaran aquest curs a compaginar la formació al centre i a l’empresa amb un contracte o beca remunerada durant tot el 2n curs.

El director de l’Institut Pere Martell, Àngel L. Miguel, destaca que “l'FP dual significa un compromís a tres bandes: empreses, centres formatius i alumnes. L’empresa s’erigeix com un espai d’aprenentatge, i el centre de formació es compromet a una major flexibilitat organitzativa i implicació, amb l’objectiu que l’alumne desenvolupi les seves competències professionals i millori la seva ocupabilitat.”