Fabricació Mecànica

OFERTA FORMATIVA FABRICACIÓ MECÀNICA

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

– CFGM Soldadura i caldereria (ara també en modalitat dual) (FM10)

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

– CFGS Construccions metàl·liques (FMA0)

Últimes noticies