2 alumnes obtenen la doble titulació espanyola i alemanya en Manteniment Electromecànic


L’Institut Pere Martell de Tarragona finalitza, per primera vegada, les proves per l'obtenció de la titulació alemanya dels alumnes del CFGM de Manteniment Electromecànic, les quals 2 alumnes les han superat amb èxit. Uns exàmens adreçats als alumnes que formen part d’aquesta primera promoció del  programa de formació dual amb l’empresa Elring Klinger, una iniciativa única en un centre educatiu públic a Catalunya. Aquestes proves han estat de caire  teòric-pràctic, en les que han hagut de mostrar els seus coneixements duent a terme un procés complex: la realització de peces que formen part d’un conjunt mecànic. El tribunal avaluador ha estat format per experts del nostre centre i de l’empresa. Aquest projecte és fruit de la col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, l’empresa Elring Klinger i la Cambra de Comerç Alemanya per a Espanya. 

Amb aquest programa els estudiants, que superin les proves podran obtenir una doble titulació oficial: l’espanyola i l’alemanya. D'aquesta manera, aquest mes de juny (al final dels tres anys de formació), els joves obtindran: el títol oficial espanyol (Tècnic/a en Manteniment Electromecànic), el títol alemany de Mecànic Industrial, atorgat per la Cambra de Comerç Alemanya per a Espanya i el Consell Superior de Cambres a Alemanya, un diploma del projecte formatiu desenvolupat per les entitats participants, així com també, el nivell A1 d’Alemany.

L’objectiu d’aquest nou projecte és formar als joves segons les necessitats de la indústria i del territori. Algunes de les novetats d’aquest cicle formatiu és que s’ha allargat a tres anys (anteriorment 2 anys) per aquells alumnes que participen en aquest programa. D’aquesta manera, s’afegeix  una formació específica en idiomes com l’alemany i l’anglès, així com també diversos mòduls professionalitzadors dins del sector de manteniment industrial com la injecció de plàstics. Per altra banda, al tractar-se d’una formació dual, els estudiants realitzen part de la seva formació a l’empresa Elring Klinger mitjançant contractes laborals o beques perquè puguin compaginar els seus estudis amb una feina al llarg del cicle formatiu.

Javier Abad, Cap d’Estudis FP-Empresa de l’Institut Pere Martell, valora molt positivament els resultats d’aquest projecte i destaca “la maduresa que han mostrat els alumnes en la resolució de problemes en la part pràctica i el grau de professionalitat adquirit amb aquest tipus de formació”.

Els alumnes participants en aquest programa pioner són Pau Arina, Ian Fernández i Xavier Arbós. Els docents de l’INS Pere Martell de la família professional d’Instal·lació i Manteniment  que ha participat en les proves són Andrea Navarro, Bertomeu Real i Xavier Dalmau. Els tècnics experts de l’empresa Elring  Klinger han estat Javier Zafra, Jose Candalija, Jose Giner i Ramon Segura. Els supervisors de tot el procés han estat: Tanja Nause i Ulrike Drescher per part de la Càmera Alemanya, Antonio Gonzalez per part de l’empresa Elring Klinger, i Javier Abad i Andrea Navarro per part de l’INS Pere Martell.