Al gener comencen les proves per a l'obtenció de la doble titulació espanyola i alemana


Fotografia de la presentació del projecte

 

L’Institut Pere Martell de Tarragona realitzarà per primera vegada aquest mes de gener (la setmana del 22 al 26 de gener) les proves per l'obtenció de la titulació alemana dels alumnes d'Instal·lació i Manteniment. S'hi podran presentar els alumnes que formen part del  programa de formació dual, únic en un centre educatiu públic a Catalunya, que permetrà als estudiants del CFGM de Manteniment Electromecànic, que superin les proves, obtenir una doble titulació oficial: l’espanyola i l’alemanya. Aquestes proves són de caire teorico-pràctic, en les que hauran de mostrar els seus coneixements realitzant un projecte complex, el tribunal avaluador estarà format per experts del nostre centre i de diverses empreses. Aquest projecte és fruit de la col·laboració entre el Departament d’Ensenyament, l’empresa Elring Klinger i la Cambra de Comerç Alemanya per a Espanya. 

D'aquesta manera, al final dels tres anys de formació, els joves tenen la possibilitat d'obtenir: el títol oficial espanyol (Tècnic/a en Manteniment Electromecànic), el títol alemany de Mecànic Industrial, atorgat per la Cambra de Comerç Alemanya per a Espanya i el Consell Superior de Cambres a Alemanya, i un diploma del projecte formatiu desenvolupat per les entitats participants.

L’objectiu d’aquest nou projecte és formar als joves segons les necessitats de la indústria i del territori. Algunes de les novetats d’aquest cicle formatiu és que s’allarga a tres anys (anteriorment 2 anys) per aquells alumnes que participen en aquest programa. D’aquesta manera, s’afegeix  una formació específica en idiomes com l’alemany i l’anglès, així com també diversos mòduls professionalitzadors dins del sector de manteniment industrial. Per altra banda, al tractar-se d’una formació dual, els estudiants realitzen part de la seva formació a l’empresa Elring Klinger mitjançant contractes laborals o beques perquè puguin compaginar els seus estudis amb una feina al llarg del cicle formatiu.