Els alumnes d'Instal·lació i Manteniment realitzen visites a les empreses


El grup de 1r del CFGS de Prevenció de Riscos Professionals han visitat la planta de DOW sud de Tarragona. L'alumnat va comprobar de primera mà les tasques que desenvolupa un tècnic de prevenció en el seu dia a dia. 

Per altra banda, els alumnes del CFGS de #Mecatrònica Industrial han visitat les empreses RPK i Texidó. Aquestes empreses donen la possibilitat de fer pràctiques en DUAL.