FP dual


Cicles formatius en modalitat dual

 

                        

ESTUDIAR I TREBALLAR A LA VEGADA!

L’FP Dual o Formació Professional Dual et permet compaginar els teus estudis mentre treballes. Et pots treure una titulació en 2 anys i passar el segon curs treballant en una empresa on, a més, tindràs un sou. Tindràs un títol oficial i un any d’experiència laboral en el teu sector que podràs posar al teu currículum!

QUÈ ÉS?

La formació professional dual és un model de formació professional en alternanaça que busca donar resposta a les necessitats del mercat laboral, augmentant la col·laboració entre els centres de formació professional i les empreses en el procés formatiu dels alumnes.

COM FUNCIONA?

L'alumne rep part de la formació en el centre de formació professional. L'altra part l'obté mitjançant les activitats formatives i productives en l'empresa.

L'estada a l'empresa es divideix en dues fases: en la primera l'alumne s'hi incorpora per realitzar unes pràctiques i adaptar-se al funcionament de l'empresa; en finalitzar aquest període, s'inicia l'estada remunerada cobrant un sou, ja sigui en modalitat de contracte o de beca.

Per a cada alumne individualment s'acorden les activitats formatives a desenvolupar en l'empresa per completar la seva qualificació, així com l'horari i el calendari.

AVANTATGES DE LA FP DUAL

Per a l'alumne

  • Compaginar la formació al centre i en una empresa del sector amb un contracte o beca
  • Desenvolupar el potencial professional i aprendre en situacions reals de treball
  • Adquirir experiència professional i millorar l'ocupabilitat

Per a l'empresa

  • Recuperar el model d'aprenent garantint una formació professional que millori la qualificació i el desenvolupament personal dels joves
  • Disposar de personal qualificat adaptat a les seves necessitats i format en el seus processos i cultura empresarial

Per al centre

  • Establir una major vinculació i co-responsabilitat entre el centre de formació professional i les empreses en el procés formatiu dels alumnes

FP DUAL A L'INS PERE MARTELL

Els cicles formatius que actualment s'ofereixen en modalitat dual són: