Preinscripció a cicles


La preinscripció a cicles formatius de grau mitjà es farà del 16 al 24 de maig, pels PFI del 15 al 26 de maig, per a cicles de grau superior del 25 al 31 de maig i per al curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior del 3 al 7 de juliol.