Acte públic de gestió de vacants cicles grau mitjà


 

GESTIÓ DE VACANTS

Un cop finalitzat el període de matrícula, si queden places vacants, el centre ofereix aquestes places, a través d'un acte públic, als participants en el procés de preinscripció que no hagin estat assignats en la primera petició, respectant l'ordre de la llista d'espera. Aquest acte públic es farà el dia 16 de juliol a les 11:00 hores. A l'acte públic s'adjudicaran vacants per estricte ordre de la llista d'espera als interessats (degudament identificats) que estiguin presents a la sala; els menors d’edat hauran de venir acompanyats per pare, mare o tutor/a. Si no pot acudir la persona interessada, pot fer-ho alguna altra persona degudament autoritzada.

LLISTA DE VACANTS