Reunió informativa FP Dual per alumnes de nou ingrés cicles grau superior


El dia 17 de juliol a les 11:00 hores es farà una sessió informativa adreçada als alumnes que han sol·licitat una plaça a cicles de grau superior en modalitat dual