Transferència de coneixement


El passat dia 26 de setembre  a les 15 hores, els professors IVAN PINO i ÀNGELA ALONSO, professors del departament de Formació i orientació laboral del centre, van fer una xerrada al professorat amb l'objectiu de transmetre coneixements sobre emprenedoria: productivitat, rúbriques per avaluar i entrenament de la nostra marca personal .L'inici de curs  és un bon moment per intercanviar idees i pràtiques en les aules entre iguals. Aquesta és l'actitud!