Prop del 90% dels alumnes de l’INS Pere Martell que van acabar els estudis el curs passat estan ocupats


 

Les enquestes realitzades pel nostre institut mostren molt bons resultats sobre el futur professional dels nostres ex alumnes. En el cas dels cicles de grau mitjà, les famílies d’edificació i obra civil, i electricitat i electrònica presenten un 100% d’ocupació. Segueixen els cicles de transport i manteniment de vehicles amb un 94%, energia i aigua, i fusta i moble, amb un 88’88 d’ocupació, la familia d’arts gràfiques amb un 85,85% i tanquen la llista els cicles formatius de grau mitjà  de fabricació mecànica amb un 78,25  i d’instal·lació i manteniment amb el 63’50%.

En grau superior gairebé la totalitat dels alumnes que van finalizar un cicle formatiu al INS Pere Martell el curs 2017-18 estan treballant, estudien i treballen alhora, o només continuen estudiant. Del 89,62% dels estudiants ocupats, el cicle d’automoció de la familia de transport i manteniment de vehicles, és el que mostra un major nombre d’alumnes que estan treballant en empreses del sector automovilístic, arribant al 99,99%. El cicle de realització de projectes d’audiovisuals i espectacles també mostra un nivell molt alt d’ocupació amb un 95’64%. Per darrera d’aquests dos cicles, trobem el de construccions metàl·liques amb un 91’65%, el de sistemes de telecomunicacions i informàtics i el de sistemes electrotècnics i automatitzats amb un 90,9%, el CFGS de disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia amb un 88’88%, energies renovables amb 83,33% i tanquen les enquestes els dos cicles superiors de la familia de instal·lació i manteniment; mecatrònica industrial i prevenció de riscos professionals  amb un 76’97%.

Pel que fa a les enquestes d’inserció (alumnes que només treballen) encapçala el llistat de cicles formatius de grau mitjà, impressió gràfica amb un 62’5%, i en grau superior automoció una vegada més está al capdavant amb un 80’95%.