Entrega de butlletins finals de notes extraordinàries


Dijous 13 de juny a les 12 h (primers cursos) i a les 18:30 h (segons cursos) els tutors/res entregaran els butlletins de les notes de la convocatòria extraordinària juntament amb els sobres de matrícula per al curs 2019-2020.