Oferta Programes de Formació i Inserció.


Programes de Transició al Treball. PTT

 • Auxiliar d’hoteleria: cuina i càtering.
 • Auxiliar de fabricació mecànica i instal·lacions electrotècniques.

Formació i Aprenentatge Professional. FIAP

 • Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles.
 • Auxiliar de paleta i construcció.

Per accedir a un programa de formació i inserció cal formalitzar la sol·licitud  de preinscripció corresponent encara que s'estiguin cursant altres ensenyaments al mateix centre. Aquesta sol·licitud s'ha de presentar al centre i per al programa demanat en primer lloc.

Per cursar un programa de formació i inserció cal complir, com a mínim, 16 anys i, com a màxim 21, durant l'any que es presenta la sol·licitud, no estar treballant, i no haver obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics.

 

Per fer la preinscripció cal:

 • conèixer el calendari de tot el procés,
 • consultar els centres,
 • conèixer i reunir la documentació i els criteris de prioritat amb què s'ordenen les sol·licituds,
 • presentar la sol·licitud i la documentació,
 • consultar els resultats de la preinscripció quan es publiquen les llistes provisionals i quan es publiquen les llistes definitives, després del període per presentar reclamacions,
 • consultar el centre assignat i
 • fer la matrícula.

També us poden informar sobre el procés de la preinscripció i la matrícula:

 • els instituts on es realitzen els programes i,
 • els serveis territorials i les oficines gestores del Departament d'Ensenyament.

Tota la informació del Programes de Formació i Inserció.