Comencem la formació 100% presencial

Comencem la formació 100% presencial

CARTA DEL DIRECTOR

Benvolguda / benvolgut, 

El consell escolar reunit en sessió extraordinària el passat dilluns va acordar per un unanimitat sol·licitar l’increment de la presencialitat al centre per l’alumnat dels 2n cursos i modificar en Pla d’organització de centre per tal que  a mesura que les condicions de l’afectació per la COVID 19, i les autoritats sanitàries i educatives, ho permetin es prendran les mesures organitzatives conduents al retorn a les condicions inicials establertes a aquest Pla d’Organització de Centre consistents en fer el màxim de formació presencial al centre.

La modificació de les mesures per a la contenció de la COVID-19 aplicables a partir del 26 d’abril a Catalunya, contemplen la recuperació de  la presencialitat a les classes de l’educació no obligatòria, és a dir batxillerat i cicles formatius. Aquestes noves mesures tenen vigència inicial fins al dia 3 de maig.

El divendres dia 30 d’abril és no lectiu en el calendari escolar del curs 2020-2021 per ser de lliure disposició.

En base als aspectes abans exposats l’equip directiu del centre ha acordat tornar a la formació en modalitat 100% presencial, contemplada al Pla d’Organització de Centre,  per a tots els grups de 2n cursos de cicles formatius i pels Programes de Formació i Inserció, dilluns dia 26 d’abril. 

Els grups de 1r curs continuaran en la modalitat de formació híbrida, d’acord amb la planificació adjunta, i passarien a la modalitat 100% presencialitat el proper dilluns dia 3 de maig, sempre i quan es doni continuïtat a les mesures per la contenció de la COVID-19 comunicades per PROCICAT ahir dijous 22 d’abril.

Pel que fa a l’afectació de la Covid-19 al nostre centre comunicar-vos que des de la tornada del període de la setmana santa s’ha hagut d’activar una vegada el protocol a 1 grup del centre, que hores d’ara es troba confinat.

Tot i així permeteu-me que torni a fer, una vegada més, una crida a la vostra responsabilitat personal i a respectar, i fer respectar, les mesures establertes per les autoritats sanitàries. Mesures que han permès que el nostre centre, a l’igual que la resta dels del sistema educatiu, no hagi estat focus ni propagador de la pandèmia. 

Mentre es continua avançant en les fases de vacunació dels diferents col·lectius i fent que la immunitat de grup sigui cada vegada més gran, cal continuar amatents per fer tot allò necessari per tal que la incidència a la nostra comunitat educativa, i a la societat en general, sigui la mínima possible.  

Com sempre, cuideu-vos, cuideu dels vostres i cuidem de la comunitat. Això va de tot@s. 

Ben cordialment,

ÀNGEL L. MIGUEL (Director)

Coordinació Comunicació
CARTA DEL DIRECTOR Benvolguda / benvolgut,  El consell escolar reunit en sessió extraordinària el passat dilluns va acordar per un unanimitat sol·licitar l’increment de la presencialitat al centre per l’alumnat dels ...