EXCEL·LÈNCIA TMV: Èxit del curs Smart repair a Carrosseria

EXCEL·LÈNCIA TMV: Èxit del curs Smart repair a Carrosseria

CATALÀ: Finalitzem el curs de Smart repair a Carrosseria després de 4 dies intensos de formació, on s’ha vist des de reparació d’interiors de vehicles, a processos de reparació estàndard o processos d’última tecnologia com a productes d’assecat per UV.

A la darrera jornada, vam fer una taula rodona sobre Actualitat als tallers de Carrosseria duta a terme per membres de la junta directiva d’ASTAVE (gremi de talllers de venda i reparació de vehicles) i una conferència sobre l’ús de Metodologies actives en un mòdul del CFGM de Carrosseria portada a terme des de la coordinació d’ACTIVA FP del centre.


Al tancament del curs, molt bones sensacions per part dels 20 docents assistents des de diversos llocs d’Espanya i amb ganes de col·laborar en un futur en els diferents projectes d’innovació que puguin anar sortint. Moltíssimes gràcies a tot l’equip que ha treballat en l’organització de l’esdeveniment, també als formadors externs ( HBC Systems , Roberlo i  ASTAVE) així com a tots els companys de l’Institut Pere Martell que en aquest inici de curs s’han hagut d’adaptar per deixar espais o materials per poder albergar aquesta gran experiència.

ESPAÑOL: Finalizamos el curso de Smart repair en Carrocería después de 4 días intensos de formación, donde se ha visto desde reparación de interiores de vehículos, a procesos de reparación estandard o procesos de última tecnologia como productos de secado por UV. 

En la última jornada, hicimos una mesa redonda sobre Actualidad en los talleres de Carrocería llevada a cabo por miembros de la junta directiva de ASTAVE (gremio de tallleres de venta y reparación de vehículos) y una conferencia sobre el uso de Metodologias activas en un módulo del CFGM de Carrocería llevada a cabo desde la coordinación de ACTIVA FP del centro.

En el cierre del curso, muy buenas sensaciones por parte de los 20 docentes asistentes desde variados sitios de España y con ganas de colaborar en un futuro en los diferentes proyectos de innovación que puedan ir saliendo. Muchisimas gracias a todo el equipo que ha trabajado en la organización del evento, también a los formadores externos ( HBC Systems , Roberlo y  ASTAVE) así como a todos los compañeros deL Institut Pere Martell que en este inicio de curso han tenido que adaptarse para dejar espacios o materiales para poder albergar esta gran experiencia.

Coordinació Comunicació
CATALÀ: Finalitzem el curs de Smart repair a Carrosseria després de 4 dies intensos de formació, on s'ha vist des de reparació d'interiors de vehicles, a processos de reparació ...