ACTIVA FP: Dinàmiques per implantar noves metodologies

ACTIVA FP: Dinàmiques per implantar noves metodologies

Des d’Activa FP hem fet una dinàmica per tal de detectar inquietuds sobre la implantació de metodologies actives. Ens hem aplegat els professors i professores que actualment desenvolupem mòduls dual al Departament de Transport i Manteniment de Vehicles i mitjançant l’activitat dels #6barrets_per_pensar hem extret conclusions conjuntes. Esperem que d’aquí esdevinguin actuacions que puguin arribar a tot el claustre i sobretot que serveixi de recolzament a experimentar amb les noves metodologies que potencien les habilitats del nostre alumnat.

Coordinació Comunicació
Des d'Activa FP hem fet una dinàmica per tal de detectar inquietuds sobre la implantació de metodologies actives. Ens hem aplegat els professors i professores que actualment desenvolupem mòduls ...