S’ha constituït el Consell de Delegats

El consell de delegats és l’òrgan que facilita la comunicació entre els alumnes i els òrgans de govern de l’institut i canalitza la participació de l’alumnat en la vida del centre. Es reuneixen periodicament per aportar propostes, debatre temes i arribar a acords que afecten el funcionament i la bona marxa del centre. El consell de delegats està format per alguns dels delegats i sots-delegats escollits per cada grup-classe i pels representants dels alumnes en el consell escolar del centre.

Aquests són els representants per aquest curs 2017-2018:

PRESIDENT: Aitor León Fernández (TMA0-AUT-1B)

SECRETÀRIA: Cristina Porta Ramos (AF10-PRE-1)

REPRESENTANTS AL CONSELL ESCOLAR: Daniel Torres Guzman (TM30- EMM-2C) / Òscar Moldes Lopez / Héctor Bayona Alegre)

VOCALS:

Aleix Ballesté Fernández (TM10-EMV-1B)

Juan Esteban Buritica Duque (TM10-EMV-2B)

Juanfran López Bueno (TM10-EMV-2B)

Eduard Gómez Sánchez (EE30-ITC-2)

Josep Maria Berengué Casado (EE30-ITC-2)

Xènia Olivé Baena (AFB0-DPG-2)

Kevin Perea Ruiz (EAC0- REN-1)

Daniel Fernández Sánchez (FS20-IMO-1)

Dídac Caro Hostalat (FM10-SOL-1B)