Convalidacions entre cicles

Totes les convalidacions s’han de sol·licitar a la secretaria del centre a partir de l’1 d’octubre i fins abans de la primera junta d’avaluació del primer trimestre.

A través d’aquest  formulari: VULL DEMANAR CONVALIDACIÓ

INFORMACIÓ:

Segons les taules adjuntes, si la convalidació la pot resoldre el centre educatiu s’escriurà C (convalidat) en la qualificació.

Si la convalidació l’ha de resoldre el Departament d’Educació (lletra D a les taules) es considera convalidació singular. En aquest cas l’alumne ha d’assistir a classe i cursar les matèries fins que li sigui lliurada la resolució positiva o negativa de la convalidació (aquestes resolucions poden trigar fins a 6 mesos en ser atorgades). Si l’alumne ha cursat els mòduls o crèdits que preveia convalidar i ha estat qualificat positivament amb una nota superior a 5 pot renunciar a la convalidació un cop atorgada, prèvia comunicació a la secretària del centre.

.