Detecció de necessitats de perfils en el sector

En aquest treball de col·laboració dels 4 centres d’Excel·lència de l’àmbit de l’Automoció, el CNR de Valladolid  i l’empresa col·laboradora Smart Point,  a partir del contacte que tenim amb les  empreses del nostre sector o subsector i dels contactes amb els altres centres, hem d’identificar l’evolució de les necessitats del nostre sector o subsector amb la finalitat de presentar una anàlisi conjunta que avaluï les necessitats de perfils professionals.

L’objectiu és presentar un Informe final amb les conclusions de l’estudi, que haurà d’incloure les tendències del nostre sector o subsector, perfils emergents i prioritats formatives amb caràcter estatal. També inclourà un apartat on s’estudiï l’impacte de les necessitats del sector o subsector, la transició ecològica, transició digital, cohesió social i territorial i igualtat de gènere (els quatre eixos transversals del PRTR).