Formació professionalitzadora

(Programa Noves Oportunitats)

Programa dirigit a joves no titulats i no ocupats entre 16 i 21 anys.

Objectius:

-Incorporar aquest jovent al sistema educatiu i facilitar la seva inserció laboral.

-Donar informació i orientació professional, dissenyar el seu projecte formatiu, professional i vital.

Podran adquirir competències professionals de nivell 1. Sense cap titulació acadèmica.

Programa d’entre 1500 i 2000 hores distribuït en dues fases.

Calendari de preinscripció i matrícula: Tancat

-Publicació de l’oferta. inicial: 

-Periode de presentació de les sol·licituds: 

-Publicació d eles llistes provisionals dels i de les alumnes sol.licitants amb la puntuació obtinguda: 10 de setembre.

-Sorteig del número de desempat a cada centre: 

-Termini de reclamació a les llistes provisionals dels i de les alumnes  sol.licitants  amb la puntuació: 

-Publicació de les llistes definitives dels i les alumnes amb puntuació , un cop resoltes les reclamacions: 

-Publicació d el’oferta final :

-Publicació de les relacions d’alumnes admesos: 

-Periode de matrícula: 

 

  • Formació professionalitzadora: 

Accés a la sol·licitud