Formació professionalitzadora

(Programa Noves Oportunitats)

Programa dirigit a joves no titulats i no ocupats entre 16 i 21 anys.

Objectius:

-Incorporar aquest jovent al sistema educatiu i facilitar la seva inserció laboral.

-Donar informació i orientació professional, dissenyar el seu projecte formatiu, professional i vital.

Podran adquirir competències professionals de nivell 1. Sense cap titulació acadèmica.

Programa d’entre 1500 i 2000 hores distribuït en dues fases.

Calendari de preinscripció i matrícula:

-Publicació de l’oferta. inicial: el 14 de juliol: 12 joves

-Periode de presentació de les sol·licituds: de l’1 al 7 de setembre de 2021.

-Publicació d eles llistes provisionals dels i de les alumnes sol.licitants amb la puntuació obtinguda: 10 de setembre.

-Sorteig del número de desempat a cada centre: el 13 de setembre de 2021.

-Termini de reclamació a les llistes provisionals dels i de les alumnes  sol.licitants  amb la puntuació: del 13 al 15 de setembre.

-Publicació de les llistes definitives dels i les alumnes amb puntuació , un cop resoltes les reclamacions: el 17 de setembre de 2021.

-Publicació d el’oferta final : el 20 de setembre  de 2021.

-Publicació de les relacions d’alumnes admesos: el 20 de setembre de 2021.

-Periode de matrícula: del 20 al 29 de setembre de 2021, ambdós inclosos.

 

  • Formació professionalitzadora: Sol·licituds de  l’1 al 7 de setembre de 2021.

Accés a la sol·licitud