Formació del professorat de diferents CCAA

Aquesta fase permet a l’Institut Pere Martell dur a terme actuacions d’acollida i formació del professorat de diferents comunitats autonòmiques en l’àmbit del transport i manteniment de vehicles.

Amb la finalitat d’assegurar la qualitat de les formacions, el nombre màxim de participants per formació serà de 20 persones. Les formacions tractaran els següents àmbits: 

  • Àmbit digital: es tracta de capacitar als docents en la utilització de la tecnologia aplicada a noves metodologies en l’era digital, el professorat ha d’aprendre a integrar la tecnologia a les seves classes i formar els seus alumnes amb ella. 
  • Àmbit metodològic: la implantació de metodologies que afavoreixin el procés d’aprenentatge com són el treball per projectes, reptes, resolució de problemes, simulació en entorns laborals, utilització de RRSS… totes elles comporten una millora demostrada de les capacitats clau i de l’evolució tècnica de l’alumnat. 
  • Àmbit tecnològic: ens trobem en un moment de canvi constant en el nostre sector, per això és completament necessària la formació docent en vehicles híbrids i elèctrics, reparació de bateries d’alt voltatge, vehicles GLP, GNL, GNC…vehicles amb energies alternatives (hidrogen, benzina sintètica…),vehicles de mobilitat personal (motocicletes, patinets, bicicletes) i vehicles industrials (transports, logística, agrícoles i obres públiques) entre d’altres.