HORARIS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

HORARIS CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

HORARIS CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

  • CEFP EE01_Ciberseguretat en entorns de les tecnologies d’operació: 1r CURS 
  • CEFP TM02_Manteniment de vehicles híbrids i elèctrics: 1r CURS