Llibres de text i material curs 24-25

PROPERAMENT PUBLICAREM AQUESTA INFORMACIÓ

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

 • AF10_Preimpressió digital
 • AF20_Impressió gràfica
 • EA20_Xarxes i estacions de tractament d’aigua
 • EE30_Instal·lacions de telecomunicacions
 • FM10_Soldadura i caldereria
 • FS10_Fusteria i moble
 • IM10_Manteniment electromecànic
 • IS10_Vídeo, discjòquei i so
 • TM10_Electromecànica de vehicles automòbils
 • TM12_Electromecànica de vehicles industrials
 • TM20_Carrosseria
 • TM30_Electromecànica de maquinària
 • TM50_Conducció de vehicles de transport per carretera

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

 • 1954_Prevenció de riscos professionals
 • AFB0_Disseny i gestió de la producció gràfica
 • EAC0_Energies renovables
 • EAD0_Gestió de l’aigua
 • EEA0_Sistemes electrotècnics i automatitzats
 • EED0_Sistemes de telecomunicació i informàtics
 • FMA0_Construccions metàl·liques
 • FSA0_Disseny i moblament
 • IMC0_Mecatrònica industrial
 • ISA0_Realització de projectes d’audiovisuals i espectacles
 • TMA0_Automoció

CURSOS D’ESPECIALITZACIÓ

 • Manteniment de vehicles híbrids i elèctrics