Matrícula Curs d’especialització 2024-2025

Manteniment de vehicles híbrids i elèctrics (CEFP TM02)

Si ha obtingut una plaça al curs d’especialització haurà de venir a formalitzar la matrícula dintre del periode establert per conservar-la.

Periode de matrícula del 17 al 22 de juliol de 2024.

Aquí pots descarregar-te la documentació de matrícula que hauràs de presentar al centre  emplenada i degudament signada