Matrícula Cursos especialització 2022-2023

Oferta de cursos:

Ciberseguretat en entorns de les tecnologies d’operació (CEFP EE01)

Manteniment de vehicles híbrids i elèctrics (CEFP TM02)

Si al setembre   queden vacants el centre les ofertarà i les gestionarà de manera interna.

Per poder sol.licitar  una plaça vacant l’usuari/ària podrà emplenar el següent formulari.

El formulari  es tancarà el 28 de setembre de 2022 a les 14:00 hores. 

A partir del 28 de setembre es gestionaran les possibles vacants que presenti el centre. En cas de resolució favorable el centre es posarà en contacte amb l’usuari/ària.

Accés al formulari aquí.