Portal de transparència

En aquest apartat trobareu publicats els documents vigents i informació que s’indiquen a continuació:

Projecte educatiu de centre (PEC)

Podeu consultar el document actualitzat aquí

Projecte de direcció (PDD) 2022-2026

Podeu consultar el document actualitzat aquí

Normes d'organització i funcionament de centre (NOFC)

Podeu consultar el document actualitzat aquí

Carta de compromís d'alumnat/famílies

Podeu consultar el document actualitzat aquí

Programació General Anual (PGA)

Podeu consultar el document actualitzat aquí

Pla lingüístic

Podeu consultar el document actualitzat aquí

Pla d'emergència

Podeu consultar el document actualitzat aquí

Política de centre

Podeu consultar el document actualitzat aquí

Pressupost de centre

Podeu consultar el document actualitzat aquí

Convenis amb empreses

Podeu consultar el document actualitzat al següent enllaç amb el codi: 43006630

Acords del Consell Escolar

Podeu consultar el document actualitzat aquí

Criteris Homologació/Avaluació Proveïdors

  • Podeu consultar el document actualitzat aquí

Pla d'acció centre formador