Calendari per a la preinscripció del curs 2021-2022

​​​​Les dates previstes per a la presentació de sol·licituds del procés de preinscripció per al curs escolar 2021-2022.​

 • Programes de Formació i Inserció (PFI): del 10 al 21 de maig de 2021
 • ​Cicles de grau mitjà de formació professional: de l’11 al 17 de maig de 2021
 • Cicles de grau superior de formació professional: del 25 al 31 de maig​ de 2021.

També podeu consultar la web del Departament d’Educació específica que donarà suport en la tramitació telemàtica del procés.

Tan aviat com sigui possible informarem sobre les novetats de gestió​ i actualitzarem la informació de tots els apartats.​

Programes de Formació i inserció (PFI)

 • Presentació de sol·licituds: del 10 al 21 de maig
 • Entrevistes d’orientació i valoració: del 10 al 28 de maig de 2021.
 • Publicació de les llistes de sol·licitud amb la puntuació provisional: 3 de juny de 2021.
 • Presentació de reclamacions: del 4 a l’11 de juny de 2021.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions: 16 de juny de 2021.
 • Publicacions de les relacions d’alumnes admesos: 6 de juliol de 2021.
 • Període de matrícula: de l’1 al 10 de setembre de 2021.

Tota la informació la pots trobar també aquí

Accés a la sol·licitud

Calendari i documentació que cal aportar.

Correu per a consultes preinscripcio@institutperemartell.cat

Cicles de grau mitjà de formació professional (CFGM)

 • Publicació de l’oferta formativa: 7 de maig de 2021
 • Període de Presentació de sol·licituds: de l’11 al 17 de maig de 2021.*
 • Publicació de les llistes de sol·licitud amb la puntuació provisional: 8 de juny de 2021
 • Termini per presentar una reclamació: del 9 al 15 de juny de 2021 utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions: 18 de juny de 2021.
 • Publicació de la llista ordenada: 23 de juny de 2021.
 • Publicació de la relació d’alumnes admesos  i llista d’espera:  9  juliol de 2021.
 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del   12 al 16  de juliol de 2021.
 • Publicació de vacants per cicles formatius: 1 de setembre de 2021.
 • Presentació de sol.licituds per a la segona fase d’admissió de participants en el procés de preisncripció: de l’1  al 3 de setembre de 2021.

*Presentar sol.licitud en suport electrònic:

La presentació de la sol·licitud ha de fer-se electrònicament. No s’accepten sol·licituds en paper.

El tràmit acaba amb l’enviament del formulari, on s’adjunta la documentació acreditativa necessària, i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

Documentació identificativa:
Si s’ha indicat el número identificador de RALC de l’alumne/a, no cal presentar cap documentació identificativa.

Accés a la sol·licitud de preinscripció

– Una vegada enviada la sol·licitud, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

*Presentar sol.licitud en suport informàtic:

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació.

Documentació a adjuntar a la sol·licitud en suport informàtic:

-Alumne/a Major d’edat (o  fa els anys durant aquest any)

 • DNI o NIE o passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea.

-Alumne/a  Menor d’edat (i no  fa els 18 anys durant l’any 2021):

  • De l’alumne: DNI o NIE o passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea
  • Del pare/mare/tutor: DNI o NIE o passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea
  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

Documentació a efectes de baremació:

 • Si encara s’està cursant l’ESO: certificat amb nota mitjana de 1r, 2n, 3r ESO
 • Si ja s’ha finalitzat l’ESO: certificat acadèmic amb nota mitjana numèrica ESO. Si s’ha finalitzat l’ESO a partir del curs 2017-18 o si es cursa actualment el 4t d’ESO d’Educació no cladrà adjuntar cap certificat de qualificació mitjana, Si no s’ha pogut obtenir, no cal  certificació acadèmica (s’obtindrà de les bases de dades  del Departament d’educació) en cas de no obtenir-la caldrà presentar-lo abans de finalitzar el període de reclamació (del 9 al 15 de juny).
 • En el cas d’estudis d’ESO anteriors al curs 2017-2018, cal adjuntar la certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa.
 • Certificat prova d’accés. No cal certificat si la prova d’accés va ser superada a partir del 2011. Si no s’ha pogut obtenir el certificat, es pot adjuntar la certificació de la superació de la prova fins al final del període de reclamacions (del 9 al 15 de juny).
 • Per a preinscripció a 2n curs: últim butlletí de notes de 1r curs.

Accés a la sol·licitud de preinscripció

Cicles de grau superior de formació professional (CFGS)

 • Publicació de l’oferta formativa: 7 de maig de 2021
 • Període de Presentació de sol·licituds: del 25 al 31 de maig de 2021.
 • Publicació de les llistes de sol·licitud amb la puntuació provisional: 23 de juny de 2021
 • Termini per presentar una reclamació: de les 13:00 h del 23 al 30 de juny, utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.
 • Publicació de les llistes de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions: 5 de juliol de 2021.
 • Publicació de la llista ordenada: 8 de juliol de 2021.
 • Publicació de la relació d’alumnes admesos  i llista d’espera:  16 de juliol de 2021.
 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 19 al 23 de juliol de 2021.
 • Publicació de vacants per cicles formatius: 1 de setembre de 2021.
 • Presentació de sol.licituds per a la segona fase d’admissió de participants en el procés de preisncripció: de l’1  al 3 de setembre de 2021.
 • Llista d’admesos: 6 de setembre de 2021.
 • Matrícula extraordinària: 7 i 8 de setembre de 2021.

Accés a la sol·licitud de preinscripció.

Criteris d’assignació de plaça als CFGS.

ATENCIÓ PERSONALITZADA AL CENTRE

El centre prestarà atenció personalitzada, mitjans informàtics i assessorament a les persones que tinguin dificultats per a la realització de les gestions de forma telemàtica.

Cal sol·licitar CITA PRÈVIA