“Al servei de les persones i de les empreses”

L’Institut Pere Martell és un centre públic de Formació Professional Específica, de la ciutat de Tarragona, amb unes característiques que el fan singular i de referència a les nostres comarques, tant per la seva ubicació, dins del Complex Educatiu de Tarragona, com per la seva àmplia oferta formativa que es concreta en vuit famílies professionals, totes elles de caire industrial/tècnic i més d’una vintena de titulacions

L’Institut proporciona a la societat un servei educatiu de qualitat, que permet als nostre alumnat adquirir els coneixements i les habilitats necessàries per destacar en la seva trajectòria tant professional com personal i per facilitar-li la formació permanent, dins d’un marc de respecte per les persones, per l’entorn natural social i cultural, fomentant la llibertat, l’esperit crític, la participació, la responsabilitat, la solidaritat, la igualtat d’oportunitats, la tolerància, la justícia, la cultura de l’esforç, del treball ben fet i de la millora contínua.

La visió del centre és ser referent a Catalunya, en l’oferta de formació professional, ocupacional i contínua i en la prestació d’altres nous serveis associats als centres de formació professional actuals com ara la validació i el reconeixement de l’experiència de les persones treballadores, l’orientació professional al llarg de la vida, la concreció i realització d’itineraris formatius professionalitzadors tant de caire vertical com horitzontal, el foment de l’emprenedoria, de la innovació, de la transferència de coneixement, de la mobilitat internacional, … tots ells per donar resposta a les demandes de l’alumnat, les famílies, les empreses i les persones treballadores.

Per la tipologia del centre, específic de Formació Professional, les empreses, és un dels més importants grups d’interès de l’Institut, ja que el contacte i les aliances amb el sector productiu i de serveis permet que el professorat del centre pugui adaptar els seus coneixements, els continguts dels ensenyaments del centre i la resta de serveis a les necessitats reals dels diferents sectors, i col•laborar, de manera estreta, en la formació dels futurs professionals i en la qualificació i requalificació de les persones.

Des de la direcció i l’equip humà de l’Institut Pere Martell treballem per un centre referent, al territori de la formació professional i de la qualificació i requalificació de les persones i per aconseguir la confiança i la satisfacció dels diferents grups d’interès, alumnat, professorat, personal d’administració i serveis, famílies, empreses, Departament d’Educació, institucions i la societat en general, aspectes tots recollits al nostre Projecte Educatiu i a la nostra política.

Director

Tarragona, juliol 2022