CENTRE FORMADOR MUFPS/PRÀCTICUM

L’Institut Pere Martell es compromet a ser un centre referent de qualitat educativa i d’assoliment dels objectius d’excel·lència i d’equitat que determina la Llei d’Educació de Catalunya, així com al compliment dels principis relacionats amb la dedicació i professionalitat del professorat.

Els objectius específics que es planteja el centre en relació al programa de pràctiques

  • Contribuir a la formació del professorat que s’ha d’incorporar al sistema educatiu, des de la vessant més pràctica i de la realitat a l’aula.
  • Incorporar l’alumnat participant en la formació del màster universitari de formació del professorat de Formació Professional com a agent actiu que col·labora en el desenvolupament del Projecte Educatiu de Centre, alhora que es retroalimenta per millorar el seu desenvolupament professional i personal.
  • Proposar millores en la coordinació de la universitat amb el centre.
  • Posar en valor la tasca i la dedicació del professor/a mentor/a amb l’establiment de mecanismes de reconeixement i, al mateix temps, assignar valor al centre formador com a institució clau en la formació inicial de la funció docent.

 

Accés a l’aplicació PRACTICUM (Accés amb credencials corporatives)

Més informació.