Certificats de professionalitat

Oferta a l’Institut Pere Martell

QUÈ ÉS UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT? Més informació aquí

La formació s’iniciarà a partir del mes d’octubre 2022. Si vols que t’enviem informació omplena aquest formulari
Les formacions s’impartiran de dilluns a divendres en horari de tarda
En cada mòdul es realitzaran classes teòriques i pràctiques amb l’oportunitat de poder treballar amb espais i materials professionals. Així mateix, la formació es complementarà amb 80 h de pràctiques de Formació en Centres de Treball per a conèixer el mon de l’empresa i les possibles sortides professionals.
Per a més informació trucar al telèfon 977 556 338 o a l’adreça de correu electrònic fpempresa@institutperemartell.cat
CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT CURS 2022-2023:
  • (IMSV0109) MUNTATGE I POSTPRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS  
Nivell 3 
Durada: 430 h
COMPETÈNCIA GENERAL:
Planificar i coordinar els processos complets de muntatge i postproducció de cinema, vídeo i televisió, controlant l’estat i disponibilitat dels equips i materials, realitzant el muntatge i integrant eines de postproducció, segons les indicacions de director o realitzador, aportant criteris propis.
OCUPACIONS RELACIONADES
– 3831.1055 Muntadors de vídeo
– 3831.1046 Muntadors de pel·lícules en rodatge
– 3831.1019 Editors-muntadors d’imatge
– Muntador d’imatge
– Muntador de cinema
– Ajudant tècnic muntador
– Ajudant de muntatge
– Editor muntador de vídeo
– Operador de postproducció
– Operador d’edició
  • (ARGT0111) OPERACIONS DE MANIPULAT I FINALITZACIÓ DE PRODUCTES GRÀFICS 
Nivell 1
Durada:  340 h
COMPETÈNCIA GENERAL:
Realitzar operacions bàsiques de manipulats en la finalització de productes gràfics amb suport de màquines auxiliars d’taulell i fer tasques d’empaquetat i paletitzat, així com de maneig, transport i proveïment de materials, d’acord a procediments establerts i seguint instruccions rebudes, aplicant les normes de qualitat, seguretat i protecció ambiental establertes per l’empresa.
Mòduls que inclou:
  • MF2138_1: operacions bàsiques de manipulat i transformació en industries gràfiques
  • MF2139_1: operacions amb màquines auxiliars de manipulats en industries gràfiques
  • MF1668_1: operacions d’empaquetat, apilat i paletitzat en industries gràfiques
  • MP0456: pràctiques professionals no laborals d’operacions de manipulat i finalització de productes gràfics
OCUPACIONS RELACIONADES
– Manipulador de productes de gegantografia
– Operari de manipulats de paper, cartró i altres materials
– Operari d’oficis auxiliars de paper, cartró i altres materials.
  • (FMEC0108) FABRICACIÓ I MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS DE CANONADA INDUSTRIAL 
Nivell 2
Durada: 450h
COMPETÈNCIA GENERAL:
Realitzar operacions d’elaboració, acoblament i muntatge de canonades, accessoris i elements incorporats, així com operacions bàsiques d’unió, seguint els
procediments establerts, interpretant plànols i documentació tècnica, atenent i respectant en tot moment les normes de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals.
OCUPACIONS RELACIONADES
– 7313.1045 Calderers – tubers (fabricació de construccions
metàl·liques)
– 7313.1072 tubers industrials d’indústria pesada
– TUBERO naval
– 7313.1027 Calderers industrials
– 7313.1036 Calderers navals