Certificats de professionalitat

Oferta a l’Institut Pere Martell

QUÈ ÉS UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT? Més informació aquí

Actualment tenim en marxa 2 certificats de professionalitat. Les formacions s’imparteixn de dilluns a divendres en horari de tarda. En cada mòdul es realitzaran classes teòriques i pràctiques amb l’oportunitat de poder treballar amb espais i materials professionals. Així mateix, la formació es complementarà amb 80 h de pràctiques de Formació en Centres de Treball per a conèixer el mon de l’empresa i les possibles sortides professionals.
Per a més informació trucar al telèfon 977 556 338 o a l’adreça de correu electrònic fpempresa@institutperemartell.cat
CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT CURS 2022-2023:
  • (IMSV0109) MUNTATGE I POSTPRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS  
Nivell 3 
Durada: 430 h
COMPETÈNCIA GENERAL:
Planificar i coordinar els processos complets de muntatge i postproducció de cinema, vídeo i televisió, controlant l’estat i disponibilitat dels equips i materials, realitzant el muntatge i integrant eines de postproducció, segons les indicacions de director o realitzador, aportant criteris propis.
OCUPACIONS RELACIONADES
– 3831.1055 Muntadors de vídeo
– 3831.1046 Muntadors de pel·lícules en rodatge
– 3831.1019 Editors-muntadors d’imatge
– Muntador d’imatge
– Muntador de cinema
– Ajudant tècnic muntador
– Ajudant de muntatge
– Editor muntador de vídeo
– Operador de postproducció
– Operador d’edició
  • (FMEC0108) FABRICACIÓ I MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS DE CANONADA INDUSTRIAL 
Nivell 2
Durada: 450h
COMPETÈNCIA GENERAL:
Realitzar operacions d’elaboració, acoblament i muntatge de canonades, accessoris i elements incorporats, així com operacions bàsiques d’unió, seguint els
procediments establerts, interpretant plànols i documentació tècnica, atenent i respectant en tot moment les normes de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals.
OCUPACIONS RELACIONADES
– 7313.1045 Calderers – tubers (fabricació de construccions
metàl·liques)
– 7313.1072 tubers industrials d’indústria pesada
– TUBERO naval
– 7313.1027 Calderers industrials
– 7313.1036 Calderers navals