Certificats de professionalitat

Oferta a l’Institut Pere Martell

QUÈ ÉS UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT? Més informació aquí

Les formacions s’impartiran de dilluns a divendres en horari de tarda
 
La formació s’iniciarà el mes de novembre.
 
En cada mòdul es realitzaran classes teòriques i pràctiques amb l’oportunitat de poder treballar amb espais i materials professionals. Així mateix, la formació es complementarà amb 80 h de pràctiques de Formació en Centres de Treball per a conèixer el mon de l’empresa i les possibles sortides professionals.
 
Per a més informació trucar al telèfon 977 556 338 o a l’adreça de correu electrònic fpempresa@institutperemartell.cat
CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT CURS 2021-2022:
  • (IMSV0109) MUNTATGE I POSTPRODUCCIÓ D’AUDIOVISUALS  
Nivell 3 
Durada: 430 h
COMPETÈNCIA GENERAL:
Planificar i coordinar els processos complets de muntatge i postproducció de cinema, vídeo i televisió, controlant l’estat i disponibilitat dels equips i materials, realitzant el muntatge i integrant eines de postproducció, segons les indicacions de director o realitzador, aportant criteris propisOCUPACIONS RELACIONADES
– 3831.1055 Muntadors de vídeo
– 3831.1046 Muntadors de pel·lícules en rodatge
– 3831.1019 Editors-muntadors d’imatge
– Muntador d’imatge
– Muntador de cinema
– Ajudant tècnic muntador
– Ajudant de muntatge
– Editor muntador de vídeo
– Operador de postproducció
– Operador d’edició
  • (ARGT0111) OPERACIONS DE MANIPULACIÓ I FINALITZACIÓ DE PRODUCTES GRÀFICS 
Nivell 1
Durada:  220 h
COMPETÈNCIA GENERAL:
Realitzar operacions bàsiques de manipulats en la finalització de productes gràfics amb suport de màquines auxiliars d’taulell i fer tasques d’empaquetat i paletitzat, així com de maneig, transport i proveïment de materials, d’acord a procediments establerts i seguint instruccions rebudes, aplicant les normes de qualitat, seguretat i protecció ambiental establertes per l’empresa.OCUPACIONS RELACIONADES
– Manipulador de productes de gegantografia
– Operari de manipulats de paper, cartró i altres materials
– Operari d’oficis auxiliars de paper, cartró i altres materials.
  • (FMEC0108) FABRICACIÓ I MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS DE CANONADA INDUSTRIAL 
Nivell 2
Durada: 450h
COMPETÈNCIA GENERAL:
Realitzar operacions d’elaboració, acoblament i muntatge de canonades, accessoris i elements incorporats, així com operacions bàsiques d’unió, seguint els
procediments establerts, interpretant plànols i documentació tècnica, atenent i respectant en tot moment les normes de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals.OCUPACIONS RELACIONADES
– 7313.1045 Calderers – tubers (fabricació de construccions
metàl·liques)
– 7313.1072 tubers industrials d’indústria pesada
– TUBERO naval
– 7313.1027 Calderers industrials
– 7313.1036 Calderers navals
  • (TMVG0209) MANTENIMENT DELS SISTEMES ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS DE VEHICLES
Nivell 2
Durada: 440 h

COMPETÈNCIA GENERAL:
Realitzar el manteniment i muntatge d’accessoris, en els sistemes elèctrics i electrònics de vehicles automòbils, industrials, motocicletes,
maquinària agrícola i d’obres públiques, aplicant les tècniques i procediments establerts, aconseguint la qualitat requerida en condicions de seguretat.

OCUPACIONS RELACIONADES
– Electronicista de vehicles.
– Electricista electrònic de manteniment i reparació en
automoció.
– Electricista d’automòbil.
– Electricista de vehicles industrials, maquinària d’obra pública
i agrícola.
– 7521.1091 Electricista i / o electrònic d’automoció, en
general.

0 Comentaris

Deixar un comentari

Your email address will not be published.