Certificats de professionalitat

Oferta a l’Institut Pere Martell

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT CURS 2023-2024:
  • (FMEC0108) FABRICACIÓ I MUNTATGE D’INSTAL·LACIONS DE CANONADA INDUSTRIAL 
Nivell 2
Durada: 450h
COMPETÈNCIA GENERAL:
Realitzar operacions d’elaboració, acoblament i muntatge de canonades, accessoris i elements incorporats, així com operacions bàsiques d’unió, seguint els
procediments establerts, interpretant plànols i documentació tècnica, atenent i respectant en tot moment les normes de qualitat, medi ambient i prevenció de riscos laborals.
OCUPACIONS RELACIONADES
– 7313.1045 Calderers – tubers (fabricació de construccions
metàl·liques)
– 7313.1072 tubers industrials d’indústria pesada
– TUBERO naval
– 7313.1027 Calderers industrials
– 7313.1036 Calderers navals