Podeu trobar tota la informació de preinscripció a la web del Departament d’Educació. Clicar aquí.

Consultar l’identificador de l’alumne  IDALU o RALC. Clicar aquí.​

CICLES DE FORMACIÓ DE GRAU MITJÀ

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ:

Publicació de l’oferta de cicles/places inicial: 23 de maig de 2024. Consultar aquí.

Període de presentació de sol.licituds: del 24 al 30 de maig de 2024, ambdós inclosos. Es pot presentar documentació fins al 31 de maig.

-Publicació de la llista de sol.licituds de preinscripció al centre amb puntuació provisional: 28 de juny de 2024. Consultar llistat, disponible aquí.

-Termini per presentar reclamacions: del 28 de juny al 3 de juliol de 2024, utilitzant l’eina electrònica per adjuntar les reclamacions.

-Publicació de la llista de sol.licituds de preinscripció al centre amb la puntuació, un cop resoltes les reclamacions: 8 de juliol de 2024. Consultar llistat.

-Sorteig del número de desempat: 8 de juliol de 2024, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació (Via Augusta, 202-226, Barcelona).

-Publicació de l’oferta final: 15 de juliol de 2024.

-Publicació de places de la primera assignació, amb indicació del número de petició atesa: 15 de juliol de 2024.Consultar aquí el llistat.

Període de matrícula per als alumnes  que se’ls ha assignat la seva primera opció en la 1ª assignació: del 17 al 22 de juliol de 2024, ambdós inclosos. Tota la informació en Matricula 2024-2025. 

IMPORTANT: En aquest periode de matrícula només poden formalitzar-la els alumnes admesos a la seva primera petició. Si no es formalitza en el ternmini esmentat, la sol.licitud es tancarà i quedarà exclosa del sistema.

-Publicació de places de la segona assisgnació, amb indicació del número de petició atesa : 31 de juliol de 20224.

-Període de matrícula per als alumnes que han obtingut plaça en el segon porcés d’assignació: del 2 al 6 de setembre de 2024, ambdós inclosos.

 

 


Informació del CFGM-TM50:  Conducció de Vehicles de Transport per Carretera.

Si estàs interessat en aquest cicle de grau mitjà consulta la següent resolució amb criteris específics de selecció i priorització. Consultar Resolució aquí. 

Criteris de prioritat per poder optar a una plaça no obligatoris.

1.- Persones que tinguin complerts 18 anys en data d’1 de setembre

2.- Persones que disposin del permís  de conducció de vehicles B en el moment de la matrícula

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P