Preinscripció Cicles de grau superior de formació professional (CFGS)

PROCÉS EXTRAORDINARI D’ADMISSIÓ: fins el 14 de setembre.

Poden participar en aquest procés extraordinari d’admissió als cicles formatius de grau superior de formació professional les persones que compleixin els requisits d’accés que estableix la normativa corresponent.

Quins són els passos a seguir per participar al procés extraordinari d’admissió de formació professional?

  • El 8 de setembre de 2021 es publicarà el nombre de places escolars per centre, cicle i torn. Consultar aquí els cicles amb ampliació de places per territori.
  • Ampliació de places per cicles de grau superior a l’Institut Pere Martell.
  • IMPORTANT:El periode de presentació de sol.licituds s’ha ampliat fins al 14 de setembre.
  • Has de descarregar-te la sol·licitud de preinscripció, omplir-la i signar-la. Sol.licitud aquí.
  • La sol·licitud es presenta al centre, presencialment, i s’hi ha d’adjuntar la documentació d’identificació:
  • 1.-la de nota mitjana de l’ensenyament que permet l’accés o de la prova d’accés.
  • 2.-la credencial d’haver participat en el procés ordinari de preinscripció si és el cas.
  • 3.-Es poden presentar sol·licituds a diferents centres sense que això impliqui duplicitat.