SERVEI D’INNOVACIÓ

innovacio@institutperemartell.cat

INNOVACIÓ

– El servei d’innovació es reinventa per a recolzar l’esperit innovador, en la nostra comunitat educativa.

– Vol fomentar la innovació com unes actituds transversals aplicables a qualsevol àmbit d’interès dels joves, educatiu, personal i professional.

–  Realitza i coordina actuacions on s’impliqui tothom alumnes, empreses professorat, en la sensibilització de la creativitat i la innovació.

SERVEIS QUE OFERIM

Servei d’innovació interna

  • Actuacions internes orientades a:
  • Adequar les pràctiques de l’alumnat a les necessitats d’equipament i materials de les instal·lacions del centre, garantint els resultats d’aprenentatge i les competències professionals del currículum.
  • Donar suport a les iniciatives del professorat en l’aplicació de mètodes pedagògics emergents.
  • Orientar l’alumnat en les noves professions o àmbits professionals dels estudis que realitza, per desenvolupar aquelles competències tècniques i actitudinals que complementen el seu perfil professional curricular.

Servei d’innovació externa

Actuacions internes orientades a:

  • Desenvolupar projectes d’innovació a preu reduït. Els projectes es poden desenvolupar dins el mateix funcionament de l’assignatura amortitzant el treball i materials per desenvolupar el projecte.
  • Treballar estretament amb els alumnes possibilita un coneixement i transferència de coneixement profund que en un futur permet la inserció laboral a l’empresa.
  • Planificació de projectes integrant-los dins del desenvolupament del curs tot per donar als alumnes una experiència formativa més propera al món laboral dins del propi centre educatiu.

Lliurament de butlletins

En aquests enllaços podeu consultar l’aula i l’hora en què es lliuraran els butlletins a cada grup: CICLES FORMATIUS DE … Continue reading Lliurament de butlletins

Un centenar d’alumnes participen al projecte “Somos Futuro”

Més d’un centenar d’estudiants de l’Institut Pere Martell han estat els protagonistes del projecte “Somos Futuro”, organitzat per la Cambra … Continue reading Un centenar d’alumnes participen al projecte “Somos Futuro”

Jornada tècnica de Fusta i Moble

El Departament de Fusta i Moble celebra aquest 7 i 8 de maig les seves jornades tècniques dedicades al moble … Continue reading Jornada tècnica de Fusta i Moble

EXCEL·LÈNCIA TMV: Jornada de virtualització en espais mecatrònics a Madrid

Professorat del departament de Fabricació mecànica i  d’Instal.lació i manteniment van viatjar a Leganes Madrid a una jornada definida com a … Continue reading EXCEL·LÈNCIA TMV: Jornada de virtualització en espais mecatrònics a Madrid