SERVEI D’INNOVACIÓ

innovacio@institutperemartell.cat

INNOVACIÓ

– El servei d’innovació es reinventa per a recolzar l’esperit innovador, en la nostra comunitat educativa.

– Vol fomentar la innovació com unes actituds transversals aplicables a qualsevol àmbit d’interès dels joves, educatiu, personal i professional.

–  Realitza i coordina actuacions on s’impliqui tothom alumnes, empreses professorat, en la sensibilització de la creativitat i la innovació.

SERVEIS QUE OFERIM

Servei d’innovació interna

  • Actuacions internes orientades a:
  • Adequar les pràctiques de l’alumnat a les necessitats d’equipament i materials de les instal·lacions del centre, garantint els resultats d’aprenentatge i les competències professionals del currículum.
  • Donar suport a les iniciatives del professorat en l’aplicació de mètodes pedagògics emergents.
  • Orientar l’alumnat en les noves professions o àmbits professionals dels estudis que realitza, per desenvolupar aquelles competències tècniques i actitudinals que complementen el seu perfil professional curricular.

Servei d’innovació externa

Actuacions internes orientades a:

  • Desenvolupar projectes d’innovació a preu reduït. Els projectes es poden desenvolupar dins el mateix funcionament de l’assignatura amortitzant el treball i materials per desenvolupar el projecte.
  • Treballar estretament amb els alumnes possibilita un coneixement i transferència de coneixement profund que en un futur permet la inserció laboral a l’empresa.
  • Planificació de projectes integrant-los dins del desenvolupament del curs tot per donar als alumnes una experiència formativa més propera al món laboral dins del propi centre educatiu.

Masa Servicios, en col·laboració amb l’INS Pere Martell, rep el certificat d’excel·lència de Qualitat en l’FP Dual

L’empresa Masa Servicios , amb la col·laboració de l’Institut Pere Martell, ha obtingut el certificat d’excel·lència de la gestió de la qualitat en el Servei de l’FP dual, és a dir, s’ha assolit el segell de màxima qualitat. Aquest reconeixement ha estat possible gràcies a la implicació de la companyia en la Formació Professional Dual. … Continue reading Masa Servicios, en col·laboració amb l’INS Pere Martell, rep el certificat d’excel·lència de Qualitat en l’FP Dual

Projecte 3LOE: Curs de tractament d’aigües residuals i gestió del reciclatge

Dins del marc del projecte europeu 3loE Three-level centres of professional excellence:Qualification, entrepreneurship and innovation in the Green Economy en el qual l’Institut Pere Martell està participant conjuntament amb el Departament d’Educació i AGBAR, hem iniciat una formació sobre “Tractament d’Aigües Residuals i Gestió del Reciclatge”. Aquest curs té una primera part més teòrica distribuïda … Continue reading Projecte 3LOE: Curs de tractament d’aigües residuals i gestió del reciclatge

Calendari exàmens de gener

A l’apartat ALUMNAT teniu publicat el calendari d’exàmens de gener: aquí

Eleccions Consell Escolar

El consell escolar del centre és l’òrgan col·legiat de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. En el consell escolar hi ha representats tots els col·lectius que intervenen en la comunitat educativa: director o directora, professorat, alumnes, personal d’administració i serveis, etc. Els membres del consell escolar són elegits per un període de … Continue reading Eleccions Consell Escolar