Instal·lacions i serveis

L’Institut Pere Martell, està format per quatre edificis: l’Edifici A, l’Edifici B, l’Edifici de C i l’Edifici d’administració.

L’Edifici A té una superfície aproximada de 20.000 m2   distribuïda en dos nivells; el superior, de 4.000 m2, dedicat a aulari, departaments i aules d’informàtica; l’inferior, de 16.000 m2, dedicat a tallers de les famílies professionals de: Electricitat-Electrònica, Energia i Aigua, Fabricació Mecànica, Fusta i Moble, Instal·lació i Manteniment, Transport i Manteniment de vehicles i els Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI), laboratoris tècnics específics de diferents cicles, aules d’informàtica i aulari.

L’Edifici B té una superfície aproximada de 4.000 m2 distribuïda en dos nivells; el nivell superior dedicat a aulari i aules d’informàtica de les famílies professionals d’Arts gràfiques, Comunicació Imatge i So i el cicle de Prevenció de riscos professionals; l’inferior dedicat a tallers i laboratoris específics dels departaments d’Arts gràfiques i Comunicació, Imatge i So, a més de l’EXPOTÈCNIC.

L’Edifici C té una superfície aproximada de 200 m2 construïts i 1000 m2 de zona de pràctiques a l’aire lliure. Es composa d’una alula de teoria, una aula d’informàtica i un taller cobert per a pràctiques.

A l’Edifici d’administració, de dues plantes, s’ubiquen, a la planta baixa, la secretaria, els despatxos de l’equip directiu i dels coordinadors, la sala de professors, la sala de reprografia, i la biblioteca amb accés independent des de l’exterior. A la planta superior,  s’ubiquen: les sales de tutors/es i atenció als pares i alumnat, departaments coordinadors i la sala d’actes.

Per altra banda, cal tenir en compte que el nostre centre forma part del Campus Educatiu de Tarragona i, per tant, gaudeix dels serveis que aquest ofereix, com són: menjador, biblioteques, sala d’actes, sala de conferències, instal·lacions esportives, cafeteria i servei d’infermeria les 24 h, així com consulta mèdica diària. A més l’alumnat intern gaudeixen dels serveis propis de la residència, com  sales  d’estudi, sales  de  joc, sales de vídeo i de TV, etc. Així com d’un servei d’atenció pedagògica complementària a la del centre.