• A data 4 de març de 2024, s’ha publicat una licitació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat,  per el subministrament, muntatge, instal·lació i posada en marxa d’un banc de potència dinamomètric per a vehicles (sense rodets), dins  del PP1 de transformació digital, tecnològica i metodològica dels centres dins del marc de la “Red de Centros de Excelencia de Formación Profesional (convocatoria 2022)”. La data límit de presentació de sol·licituds és del dia 18 de març de 2024. A continuació s’adjunta l’enllaç a la publicació: https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/300089373

 

  • A data 14 de març de 2024, s’ha publicat una licitació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat,  per el  Subministrament, muntatge, instal·lació i posada en marxa d’un banc de potència de doble rodet per a motocicletes, codi d’expedient 43006630/2024/03, a la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) dins del marc de la “Red de Centros de Excelencia de Formación Profesional (convocatoria 2022)”. La data límit de presentació de sol·licituds és del dia 5 d’abril de 2024. A continuació s’adjunta l’enllaç a la publicació: https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/300097796

 

  • A data 28 de març de 2024, s’ha publicat una licitació, mitjançant procediment obert simplificat abreujat,  pel subministrament, muntatge, instal·lació i posada en marxa d’una cabina de pintura per automòbils per a l’Institut Pere Martell), dins  del PP1 de transformació digital, tecnològica i metodològica dels centres dins del marc de la “Red de Centros de Excelencia de Formación Profesional (convocatoria 2022)”. La data límit de presentació de sol·licituds és del dia 15 d’abril de 2024 a les 13:00h. A continuació s’adjunta l’enllaç a la publicació: https://contractaciopublica.cat/ca/detall-publicacio/63ab2f4d-a69a-4665-854e-61e538eccafb/300108971