L’INS Pere Martell, únic participant català en un projecte europeu per a mobilitats de llarga durada en l’FP

Un centre de Catalunya, l’Institut Pere Martell de Tarragona, participarà en un projecte europeu per a la mobilitat dels alumnes de formació professional. En aquest pla experimental hi participaran 33 centres educatius d’un total de 14 països europeus, com per exemple, Dinamarca, Alemanya, Finlàndia, França o Països Baixos, per dur a terme estades de llarga durada (6-12 mesos) a l’exterior i majoritàriament en règim de formació en alternança i dual.

En total hi haurà 145 joves que es beneficiaran d’aquestes estades en alguns dels països de la Unió Europea. Els sectors afectats són diversos: agricultura, agroalimentari, processament de metalls, mecànica, comerç, construcció, i hoteleria-restauració. L’Institut Pere Martell enviarà a França quatre estudiants d’especialitats industrials i, també, rebrà quatre estudiants francesos de les mateixes especialitats.

D’aquesta manera, els participants d’aquest projecte europeu experimental podran completar la seva formació a través de l’exercici de pràctiques, fet que suposa augmentar les seves possibilitats d’ocupació en el mercat laboral en els seus països i en el mercat laboral europeu.

Es crearà un consorci per tal de coordinar les diferents passes a seguir en tot el procés: es tractaran tant els aspectes legals com ara els contractes d’aprenentatge per als alumnes, com els aspectes pedagògics com és el pla formatiu.

Avantatges per a alumnes, empreses i centres formatius

El projecte permet experimentar diferents trajectòries per a conèixer la viabilitat d’una formació d’aprenents de sis a dotze mesos a l’estranger. A més, es treballa en la construcció d’una futura formació dual transeuropea. Això vol dir desenvolupar les competències professionals, lingüístiques i socials dels joves gràcies una llarga immersió en un altre país de la UE; promoure la capacitat de les empreses per a la formació d’aprenents; i desenvolupar les competències del personal dels centres de formació en la cultura de la formació en alternança i dual.

Alhora, el projecte suposa enfortir la pertinença a la ciutadania europea. Els alumnes s’integraran en el país d’acollida i compartiran amb la resta de joves d’aquests països activitats d’integració social, culturals o esportives. El consorci que coordinarà el projecte europeu crearà una web on els alumnes difondran el seu testimoni durant la seva estada; i les empreses que hi participen també ho faran a les seves xarxes socials.

Durant dos dies, el 20 i 21 de setembre, els representants de les diferents administracions implicades s’aplegaran a Brussel·les per analitzar els principals reptes de la mobilitat en formació professional a nivell europeu. En representació catalana, assistiran a la reunió el director de l’Institut Pere Martell de Tarragona, Àngel Miguel, el coordinador de Mobilitat de l’Institut Pere Martell, Òscar Palazón, i la responsable de Mobilitat Europea del Departament d’Ensenyament, Àngels Font.