Sistema Integrat d’Orientació Professional

Per una orientació més individualitzada contacta amb la nostra orientadora: siop@institutperemartell.cat

Encara no saps quin cicle vols estudiar? Si realitzes aquest test et pot ajudar a escollir: TEST

L’Institut Pere Martell compta amb un programa d’Orientació Professional al llarg de la vida, que complementa la seva oferta educativa i que és coordinat pel personal de l’Institut.

L’Orientació Professional al llarg de la vida té l’objectiu de definir la professió que millor s’ajusta a les capacitats, aptituds i preferències vocacionals de cada persona, així com establir l’itinerari professional per assolir-la, tenint en compte la seva formació i experiència laboral. El servei també s’encarrega de la coordinació i assessorament de les actuacions dels programes d’Assessorament i Reconeixement.

La tasca del Servei d’Orientació als alumnes és facilitar informació sobre itineraris formatius, sortides acadèmiques i vies d’accés als estudis. La seva tasca es dirigeix tant als interessats individualment com a altres centres o col·lectius interessats.

Projecte de Vida Professional

El Projecte de Vida Professional és una eina de suport a l’orientació acadèmica i professional al servei de l’alumnat i professorat dels centres públics, concertats i privats; s’adreça, per tant, a les diferents etapes educatives obligatòries i postobligatòries.