Preinscripció Cursos d’especialització: del 30 de juny al 6 de juliol de 2022

Calendari de preinscripció:

 • Període de presentació de sol·licituds al centre:  del 30 de juny al 6 de juliol  de 2022 ambdós inclosos.
 • Sorteig per obtenir el número de desempat: 11 de juliol, 12:00h  a la Sala Tarracuna.
 • Les dates de publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional: 11 de juliol de 2022.
 • Període per presentar reclamacions : de l’11 al 15 de juliol de 2022 ambdós inclosos.
 • La llista de sol·licituds amb la puntuació: 19 de juliol de 2022.
 • Publicació de la llista d’alumnes admesos: 19 de juliol de 2022.
 • Període de matrícula admesos: del 19 al 22 de juliol de 2022 ambdós inclosos.

Documentació per la preinscripció:

Cal que el dia de la preinscripció i de la matrícula portar tota la documentació necessària, l’original i una fotocòpia per presentar-la al centre:

 • Sol.licitud de preinscripció emplenada. (El model de sol.licitud es troba a la web del departament d’educació, clicar aquí per poder descarregar-la.
 • Certificat de la qualificació mitjana del cicle de formació professional que permet l’accés.
 • Si és major d’edat: DNI, NIE, passaport o document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea.
 • Si és menor d’edat:
  • Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
   Quan l’alumne estigui en situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
  • DNI del pare, la mare, el tutor o la tutora de l’alumne.
   Si el sol·licitant és estranger, necessitarà la targeta de residència on consta el NIE o el passaport; i si és estranger d’un país membre de la Unió Europea, li caldrà adjuntar el document d’identitat del país d’origen.

Què necessito per accedir-hi?

Ciberseguretat en entorns de les tecnologies d’operació (CEFP EE01)

Per accedir  és necessari tenir algun dels títols següents:

 • CFPS EEA0 Sistemes Electrotècnics i Automatitzats.
 • CFPS EEB0 Automatització i Robòtica Industrial.
 • CFPS EEC0 Manteniment Electrònic.
 • CFPS EED0 Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics.
 • CFPS IMC0 Mecatrònica Industrial.

Més informació

Manteniment de vehicles híbrids i elèctrics (CEFP TM02)

Per accedir és necessari tenir algun dels títols següents:

 • CFGM TM10 Electromecànica de Vehicles Automòbils.
 • CFGM TM30 Electromecànica de Maquinària.
 • CFGM TM40 Manteniment de Material Rodant Ferroviari.

Més informació