Presentació de la xarxa de centres d’excel·lència

A partir de l’ordre EFP/717/2002 del Ministerio de Educación y Formación Profesional es decideix crear la xarxa estatal de centres d’excel·lència de FP. 

Al marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència es promou la creació d’aquesta xarxa on els centres poden convertir-se en catalitzadors d’ecosistemes innovadors i que siguin referents en els àmbits de innovació i investigació aplicada i d’emprenedoria activa en els sectors i les àrees de potencialitat competitiva en els seus territoris.

Aquesta xarxa està composta, de moment, per 45 centres de l’estat espanyol agrupats en 14 sectors productius. Per assolir aquests objectius es preveu la dotació d’ajudes econòmiques i de personal per a que aquests centres siguin impulsors de la innovació, metodologia i les últimes tecnologies al servei de la formació professional per consolidar el nou model de formació.

L’Institut Pere Martell de Tarragona és un dels 3 centres d’excel·lència de Catalunya i ho és al sector de l’Automòbil, amb els centres: CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz, CIFP Número Uno de Santander i CIFP Juan Herrera de Valladolid.

La implantació de la xarxa es dura a terme durant el curs 23-24, ampliable al curs següent i es realitzarà en diferents fases que poden desenvolupar-se de forma paral·lela.