Programa de Foment de les Llengües Estrangeres

La finalitat del programa és incorporar i normalitzar l’ús d’una llengua estrangera en situacions professionals habituals i en la presa de decisions en l’àmbit laboral.

L’Institut Pere Martell oferirà, el curs 2022-2023,  el grup de primer curs del cicle formatiu de grau superior EAC0-ENERGIES RENOVABLES amb accions d’impuls de les llengües estrangeres. El grup de primer curs de cicle formatiu complementarà el currículum amb un mòdul  professional de llengua anglesa i també s’impartirà  en llengua anglesa un dels mòduls professionals.

 

Més informació