Preinscripció Programes de Formació i inserció (PFI)  curs 22-23

  • Presentació de sol·licituds acompanyada de la documentació acreditativa: del 2 al 13 de maig  de 2022.

Només es pot presentar una sol.licitud per persona, però s’hi poden indicar peticions  d’admissió en diversos           centres, modalitats i especialitats, sempre ordenats per ordre de preferència.

  • Entrevistes d’orientació i valoració: del 2 al 20 de maig de 2022  segons convocatòria individual feta pel centre.
  • Publicació de les llistes de sol·licitud amb la puntuació provisional: 26 de maig de 2022.

       Consultar llistats  PTT aquí. LListat 1

       Consultar Llistat PFI aquí. Llistat 2

  • Sorteig del número de desempat: 26 de maig de 2022, a les 11:00h, als serveis  centrals del Departament d’Educació
  • Presentació de reclamacions:   del 27 de maig al 3 de juny de 2022.
  • 9 de juny de 2022: Publicació de les llistes de sol·licituds amb puntuació un cop resoltes les reclamacions.

      Consultar llistats PTT aquí: Llistat 1.

      Consultar  Llistat PFI aquí: LListat 2.

  • 29 de juny de 2022:Publicació de les relacions d’alumnes admesos:

  • Llistats PTT aquí. Concultar Llistat 1 aquí.

  • Llistat PFI aquí: Consultar llistat  2 aquí.

  • Període de matrícula: del 4 al 15 de juliol de 2022, ambdós inclosos.En cas d’obtenir una plaça formalitzar la matrícula.

Tota la informació la pots trobar també aquí

Accés a la sol·licitud.Aquí tens la sol.licitud.

Si som la teva primera opció: Entrega de sol.licitud i documentació a través del correu electrònic indicant a l’assumpte el nom del PFI de  primera opció.

pfi@institutperemartell.cat

L’oferta formativa de PFI la pots consultar aquí

Documentació que cal adjuntar juntament amb la sol.licitud:

1.- DNI de l’alumne.

2.- Si ets menor d’edat:

2.1 DNI del pare/mare tutor/a

2.2. Llibre de família o altres documents relatius a la filiació.

3.- Per acreditar la condició de discapacitat, presentar  certificat dels serveis de valoració  i orientació a persones amb discapacitat (CAD) o bé informe de l’EAP.

4.- Quan el domicili habitual no coincideix amb el DNI o NIE, cal portar el certificat o volant municipal de convivència de l’alumne on ha de constar que conviu amb la persona sol.licitant, si escau.

5.-Certificat d’estudis  o altra documentació que acredita el nombre de cursos escolaritzats a l’ESO i l’últim curs que s’ha fet o que s’està fent.