Projectes d’innovació i investigació

La innovació i investigació és un camp a desenvolupar en la FP. El potencial que presenta gràcies a la capacitació dels docents, relació amb empreses i especialització de l’alumnat dóna lloc a la cerca de l’excel·lència. 

Els centres d’FP fan la funció incubadora i acceleradora per a les empreses emergents, fent créixer el seu negoci des de la gestació d’una idea fins a la consecució d’una empresa exitosa en un curt termini de temps. 

El propòsit de l’Institut Pere Martell amb els projectes d’innovació és proporcionar idees noves i útils per a resoldre problemes o millor processos.

Els centres educatius d’excel·lència i investigació i les empreses són el lloc comú on es poden portar a terme projectes d’innovació, així neix la necessitat d’ambdues de cooperar.

Integració de la digitalizació en els processos de ensenyança aprenentatge en el sector del automòbil

Aquest projecte d’innovació el desenvolupa l’Institut Pere Martell en col·laboració amb els altres 3 centres d’Excel·lència del Sector de l’Automòbil (CIFP Número Uno de Santander, CIFP Juan de Herrera de Valladolid i CPIFP Bajo Aragón de Alcañiz),  el Centre de Referència Nacional en les àrees professionals d’electromecànica de Vehicles i Carrosseria de Vehicles en l’àmbit de la Formació Professional (CRN de Valladolid) i l’IES San José de Badajoz a Extremadura.

Aquest projecte està especialment vinculat amb la principal línia d’actuació dels Centres d’Excel·lència que és la digitalització del Centre i l’aplicació de noves metodologies educatives, amb la finalitat de que el treball desenvolupat als Centres d’Excel·lència es difongui a la resta de centres educatius de la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles.

L’objectiu d’aquest projecte és realitzar una guia útil per al professorat dels cicles formatius de grau bàsic, mitjà i superior de la família professional de Transport i Manteniment de Vehicles, que pugui servir per integrar recursos digitals a l’aula sense la necessitat de portar a terme el treball previ de valoració i selecció d’aquests recursos.

Guia comparativa de diferents màquines de diagnosi

Aquest projecte d’innovació el lidera l’Institut Pere Martell amb la col·laboració de l’IES Luis Vives i el CIP Virgen del Camino juntament a  l’empresa Soluciones y Aplicaciones Tecnológicas Integrales, S.L. amb àmplia experiència en el camp de la tecnologia del sector de l’automoció.

L’objectiu principal d’aquest projecte d’innovació és desenvolupar una guía comparativa de les diferents màquines de diagnosi de vehicles disponibles al mercat i la seva corresponent documentació tècnica. La guia proporcionarà informació dels avantatges, desavantatges, característiques, compatibilitats i funcionalitats en diferents marques de vehicles, documentació tècnica i model de màquina de diagnosi, permetent als centres prendre decisions informades a l’hora d’escollir l’opció més adequada per a les seves necessitats.

El projecte es durà a terme mitjançant una exhaustiva investigació de les marques més reconegudes i populars de l’àmbit de la maquinària de diagnosis i les diferents plataformes de documentació tècnica. Es recopilarà informació sobre les característiques tècniques, la compatibilitat amb diferents vehicles i protocols de comunicació com el passthru, la precisió dels diagnòstics guiats i la capacitat d’oferir informació tècnica veraç i actualitzada per a la resolució d’avaries.