Proposta de revisió curricular

Atesa la important evolució del nostre sector en els darrers anys, sobretot adaptant-se als compromisos d’eficiència i mediambientals que marca l’agenda 2035, és previsible que sigui necessari una intensa revisió dels currículums actuals dels estudis de la família del transport i el manteniment de vehicles.

També la diversificació de l’oferta formativa, amb objectius d’especialització i atenció a col·lectius vulnerables o la importància de la formació al llarg de la vida i les acreditacions professionals, ha ampliat enormement el catàleg formatiu en el nostre sector. S’ha de treballar en la interconnexió entre les diferents temàtiques i diferents nivells per poder crear itineraris formatius que s’adaptin a les necessitats de l’alumne, tot buscant l’excel·lència formativa que ajudi a millorar l’ocupabilitat.   

En aquest projecte, es proposa la revisió dels currículums actuals de la família del transport i manteniment de vehicles, de la mà del Centre de Referència Nacional.