Sol·licitud taquilles

Sol·licitud armariets (taquilles)

El servei de préstec de taquilles té un cost ANUAL de 10 euros que NO es retornaran, en concepte de lloguer.
L’alumne/a coneix i accepta les normes d’ús d’aquest servei i es compromet a respectar-les.

FORMA DE PAGAMENT:

1-Per transferència bancaria:

Al compte de l’INSTITUT PERE MARTELL.
Entitat bancària BBVA número IBAN ES07 0182 1238 6102 0043 0676
Indicar: Cognoms i nom de l’alumne, cicle formatiu i concepte TAQUILLES.
Adjuntar comprovant del pagament al final d’aquest formulari.

2-Amb targeta de crèdit o de dèbit:

Podeu fer el pagament mitjançant el caixer automàtic.
Us demanarà les següents dades: SUFIXE: 000 EMISORA 04300053
Indicar: Cognoms i nom de l’alumne, cicle formatiu i concepte TAQUILLES.
Adjuntar comprovant del pagament al final d’aquest formulari.

PÈRDUA DEL DRET A TENIR TAQUILLA:

Tenir la taquilla en mal estat, bruta, deteriorada, mal conservada amb adhesius, pintada etc….
Mal ús de la taquilla, incidències durant el curs, gamberrisme etc…

La pèrdua de la clau, comporta el pagament de 5€, en concepte de renovació de pany.

LES TAQUILLES NO ES PODRAN COMPARTIR.

ALTRES:

En el cas de pèrdua de la clau s’ha d’omplir la sol·licitud per fer el canvi de pany.
Un usuari/ària no pot canviar el pany de la taquilla pel seu compte.

Les taquilles s’adjudiquen per ordre d’arribada d’aquest formulari degudament emplenat fins a exhaurir-los.
En el cas que es faci el pagament i ja no quedin taquilles disponibles es retornaran els diners.
El centre no es fa responsable de qualsevol robatori que hi pugui haver.

*Per més informació podeu contactar amb:

coord-manteniment@institutperemartell.cat