Transformació tecnològica digital i metodològica

La transformació tecnològica digital i metodològica del centre és la pedra angular que permet que l’Institut Pere Martell sigui centre d’excel·lència estatal. 

Aquest projecte implica una actualització de la infraestructura digital del centre. Ens permet transformar-nos i adaptar-nos als canvis del mercat i la societat. És en definitiva una necessitat d’innovació constant que implica la incorporació de noves tecnologies, models organitzatius, productius i serveis. 

Aquesta transformació tecnològica digital i metodològica potencia la simulació digital 2D i 3D en el procés formatiu. Avui en dia és una realitat a implantar en l’FP i que s’incrementarà en els pròxims anys gràcies a que aporta reducció de costos i millores mediambientals, mitjançant la reducció de residus, sense disminuir la capacitat formativa de l’alumne i complementant els recursos i metodologies existents. 

La innovació metodològica implica adaptar-nos al perfil de l’alumnat del s. XXI i la Indústria 4.0, estimular la integració de la dona a sectors industrials i generar dinàmiques de treball que afavoreixin les competències clau de l’alumnat. Tot això, integrant-nos en l’entorn socioeconòmic gràcies als vincles i sinergies que tenim amb les empreses i entitats col·laboradores.