Arts Gràfiques


OFERTA FORMATIVA ARTS GRÀFIQUES

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

CFGM Preimpressió digital (AF10)

CFGM Impressió gràfica (dual) (AF20)

 

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

CFGS Disseny i edició de publicacions impreses i multimèdia (AFA0)

CFGS Disseny i gestió de la producció gràfica (AFB0)Páginas